Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hell" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "helvete" till svenska språket

EnglishSwedish

Hell

[Helvete]
/hɛl/

noun

1. Any place of pain and turmoil

 • "The hell of battle"
 • "The inferno of the engine room"
 • "When you're alone christmas is the pits"
  synonym:
 • hell
 • ,
 • hell on earth
 • ,
 • hellhole
 • ,
 • snake pit
 • ,
 • the pits
 • ,
 • inferno

1. Vilken plats som helst av smärta och kaos

 • "Stridens helvete"
 • "Maskinrummets inferno"
 • "När du är ensam är julen gropen"
  synonym:
 • helvete
 • ,
 • helvetet på jorden
 • ,
 • ormgrop
 • ,
 • groparna
 • ,
 • inferno

2. A cause of difficulty and suffering

 • "War is hell"
 • "Go to blazes"
  synonym:
 • hell
 • ,
 • blaze

2. En orsak till svårigheter och lidande

 • "Krig är ett helvete"
 • "Gå till flammor"
  synonym:
 • helvete
 • ,
 • flamma

3. (christianity) the abode of satan and the forces of evil

 • Where sinners suffer eternal punishment
 • "Hurl'd headlong...to bottomless perdition, there to dwell"- john milton
 • "A demon from the depths of the pit"
 • "Hell is paved with good intentions"-dr. johnson
  synonym:
 • Hell
 • ,
 • perdition
 • ,
 • Inferno
 • ,
 • infernal region
 • ,
 • nether region
 • ,
 • pit

3. (kristendomen) satans boning och ondskans krafter

 • Där syndare lider evigt straff
 • "Skyndade huvudstupa...till bottenlös fördärv, där att bo" - john milton
 • "En demon från djupet av gropen"
 • "Helvetet är belagt med goda avsikter" -dr. johnson
  synonym:
 • Helvete
 • ,
 • fördärv
 • ,
 • Inferno
 • ,
 • infernaliska regionen
 • ,
 • nedre regionen
 • ,
 • grop

4. (religion) the world of the dead

 • "No one goes to hades with all his immense wealth"-theognis
  synonym:
 • Hell
 • ,
 • Hades
 • ,
 • infernal region
 • ,
 • netherworld
 • ,
 • Scheol
 • ,
 • underworld

4. (religion) de dödas värld

 • "Ingen går till hades med all sin enorma rikedom" -theognis
  synonym:
 • Helvete
 • ,
 • Hades
 • ,
 • infernaliska regionen
 • ,
 • nedervärlden
 • ,
 • Scheol
 • ,
 • underjorden

5. Violent and excited activity

 • "They began to fight like sin"
  synonym:
 • sin
 • ,
 • hell

5. Våldsam och upphetsad aktivitet

 • "De började slåss som synd"
  synonym:
 • synd
 • ,
 • helvete

6. Noisy and unrestrained mischief

 • "Raising blazes"
  synonym:
 • hell
 • ,
 • blaze

6. Bullrigt och ohämmat bus

 • "Höjande eldsvådor"
  synonym:
 • helvete
 • ,
 • flamma

Examples of using

"Ganon made man in his image, and spoke to his creations: "You are my prisoners." Wait, what the hell is this..?" "It's a book." "I know a book if I see one, Sister Ipo. What book—" "Read the book!" "You goose."
"Ganon gjorde människan till sin avbild, och talade till sina skapelser: "Ni är mina fångar." Vänta, vad fan är det här..?" "Det är en bok." "Jag kan en bok om jag ser en, syster Ipo. Vilken bok—" "Läs boken!" "Du gås."
Do you think there's a hell?
Tror du att det finns ett helvete?
"What the hell?! Hark, what have you done?" "Nothing yet. ...No, I have."
"Vad fan?! Hark, vad har du gjort?" "Ingenting ännu. ...Nej, det har jag."