Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "height" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "höjd" till svenska språket

EnglishSwedish

Height

[Höjd]
/haɪt/

noun

1. The vertical dimension of extension

 • Distance from the base of something to the top
  synonym:
 • height
 • ,
 • tallness

1. Den vertikala dimensionen av förlängning

 • Avstånd från basen av något till toppen
  synonym:
 • höjd
 • ,
 • långhet

2. The highest level or degree attainable

 • The highest stage of development
 • "His landscapes were deemed the acme of beauty"
 • "The artist's gifts are at their acme"
 • "At the height of her career"
 • "The peak of perfection"
 • "Summer was at its peak"
 • "...catapulted einstein to the pinnacle of fame"
 • "The summit of his ambition"
 • "So many highest superlatives achieved by man"
 • "At the top of his profession"
  synonym:
 • acme
 • ,
 • height
 • ,
 • elevation
 • ,
 • peak
 • ,
 • pinnacle
 • ,
 • summit
 • ,
 • superlative
 • ,
 • meridian
 • ,
 • tiptop
 • ,
 • top

2. Den högsta nivån eller graden som kan uppnås

 • Det högsta utvecklingsstadiet
 • "Hans landskap ansågs vara skönhetens höjdpunkt"
 • "Konstnärens gåvor är på topp"
 • "På höjden av sin karriär"
 • "Perfektionens topp"
 • "Sommaren var på topp"
 • "...slungade einstein till berömmelsens höjdpunkt"
 • "Toppmötet för hans ambition"
 • "Så många högsta superlativ som människan uppnått"
 • "På toppen av sitt yrke"
  synonym:
 • acme
 • ,
 • höjd
 • ,
 • topp
 • ,
 • höjdpunkt
 • ,
 • toppmöte
 • ,
 • superlativ
 • ,
 • meridian
 • ,
 • tiptop

3. (of a standing person) the distance from head to foot

  synonym:
 • stature
 • ,
 • height

3. (av en stående person) avståndet från huvud till fot

  synonym:
 • resning
 • ,
 • höjd

4. Elevation especially above sea level or above the earth's surface

 • "The altitude gave her a headache"
  synonym:
 • altitude
 • ,
 • height

4. Höjd särskilt över havet eller över jordytan

 • "Höjden gav henne huvudvärk"
  synonym:
 • höjd

Examples of using

Did you hear the story about the bungee jumper who died because he miscalculated the height of each storey before diving off a building?
Hörde du historien om bungee-hopparen som dog för att han räknade fel på höjden på varje våning innan han dök av en byggnad?
He is above average height.
Han är över medelhöjd.
Tom's height gave him a decided advantage in the game.
Toms längd gav honom en avgjord fördel i spelet.