Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "happiness" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "lycka" till svenska språket

EnglishSwedish

Happiness

[Lycka]
/hæpinəs/

noun

1. State of well-being characterized by emotions ranging from contentment to intense joy

  synonym:
 • happiness
 • ,
 • felicity

1. Tillstånd av välbefinnande som kännetecknas av känslor som sträcker sig från belåtenhet till intensiv glädje

  synonym:
 • lycka

2. Emotions experienced when in a state of well-being

  synonym:
 • happiness

2. Känslor som upplevs i ett tillstånd av välbefinnande

  synonym:
 • lycka

Examples of using

What can be added to the happiness of a man who is in health, out of debt, and has a clear conscience?
Vad kan läggas till lyckan för en man som är frisk, skuldfri och har gott samvete?
We're on earth to look for happiness, not to find it.
Vi är på jorden för att leta efter lycka, inte för att hitta den.
They're lighting the candle and asking the great kind God for happiness.
De tänder ljuset och ber den store snälla Guden om lycka.