Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hanging" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hänger" i svenska språket

EnglishSwedish

Hanging

[Hängande]
/hæŋɪŋ/

noun

1. Decoration that is hung (as a tapestry) on a wall or over a window

 • "The cold castle walls were covered with hangings"
  synonym:
 • hanging
 • ,
 • wall hanging

1. Dekoration som hängs (som gobeläng) på en vägg eller över ett fönster

 • "De kalla slottsmurarna var täckta med hängningar"
  synonym:
 • hängande
 • ,
 • vägghängning

2. A form of capital punishment

 • Victim is suspended by the neck from a gallows or gibbet until dead
 • "In those days the hanging of criminals was a public entertainment"
  synonym:
 • hanging

2. En form av dödsstraff

 • Offret hängs upp i nacken från en galge eller gibbet tills det är dött
 • "På den tiden var hängningen av brottslingar en offentlig underhållning"
  synonym:
 • hängande

3. The act of suspending something (hanging it from above so it moves freely)

 • "There was a small ceremony for the hanging of the portrait"
  synonym:
 • suspension
 • ,
 • dangling
 • ,
 • hanging

3. Handlingen att suspendera något (hänga det från ovan så att det rör sig fritt)

 • "Det var en liten ceremoni för hängningen av porträttet"
  synonym:
 • upphängning
 • ,
 • dinglande
 • ,
 • hängande

Examples of using

Tom took the key off of the hook it was hanging on.
Tom tog bort nyckeln från kroken den hängde på.
You say that you lost your keys? Why here they are, just hanging in the keyhole. You're looking for something when it's right under your nose.
Du säger att du tappade bort dina nycklar? Varför här är de, bara hängande i nyckelhålet. Du letar efter något när det är precis under näsan.
A second mirror is hanging next to the door.
En andra spegel hänger bredvid dörren.