Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "handling" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hantering" till svenska språket

EnglishSwedish

Handling

[Hantering]
/hændlɪŋ/

noun

1. Manual (or mechanical) carrying or moving or delivering or working with something

  synonym:
 • handling

1. Manuell (eller mekanisk) bärande eller förflyttning eller leverans eller arbete med något

  synonym:
 • hantering

2. The action of touching with the hands (or the skillful use of the hands) or by the use of mechanical means

  synonym:
 • handling
 • ,
 • manipulation

2. Åtgärden att röra med händerna (eller skicklig användning av händerna) eller genom att använda mekaniska medel

  synonym:
 • hantering
 • ,
 • manipulation

3. The management of someone or something

 • "The handling of prisoners"
 • "The treatment of water sewage"
 • "The right to equal treatment in the criminal justice system"
  synonym:
 • treatment
 • ,
 • handling

3. Ledningen av någon eller något

 • "Hanteringen av fångar"
 • "Reningen av vattenavlopp"
 • "Rätten till likabehandling i det straffrättsliga systemet"
  synonym:
 • behandling
 • ,
 • hantering

Examples of using

His handling of the ball borders on wizardry.
Hans hantering av bollen gränsar till trolldom.
She is used to handling this machine.
Hon är van vid att hantera den här maskinen.
He was careless in handling his pistol.
Han slarvade med att hantera sin pistol.