Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hamper" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hamper" till svenska språket

EnglishSwedish

Hamper

[Hindra]
/hæmpər/

noun

1. A restraint that confines or restricts freedom (especially something used to tie down or restrain a prisoner)

  synonym:
 • shackle
 • ,
 • bond
 • ,
 • hamper
 • ,
 • trammel

1. En återhållsamhet som begränsar eller begränsar friheten (särskilt något som används för att binda eller hålla tillbaka en fånge)

  synonym:
 • boja
 • ,
 • obligation
 • ,
 • hämmare
 • ,
 • trammel

2. A basket usually with a cover

  synonym:
 • hamper

2. En korg oftast med ett överdrag

  synonym:
 • hämmare

verb

1. Prevent the progress or free movement of

 • "He was hampered in his efforts by the bad weather"
 • "The imperialist nation wanted to strangle the free trade between the two small countries"
  synonym:
 • hamper
 • ,
 • halter
 • ,
 • cramp
 • ,
 • strangle

1. Förhindra framsteg eller fri rörlighet för

 • "Han hämmades i sina ansträngningar av det dåliga vädret"
 • "Den imperialistiska nationen ville strypa frihandeln mellan de två små länderna"
  synonym:
 • hämmare
 • ,
 • grimma
 • ,
 • kramp
 • ,
 • strypa

2. Put at a disadvantage

 • "The brace i have to wear is hindering my movements"
  synonym:
 • handicap
 • ,
 • hinder
 • ,
 • hamper

2. Försättas i underläge

 • "Stödet jag måste bära hindrar mina rörelser"
  synonym:
 • handikapp
 • ,
 • hindra
 • ,
 • hämmare