Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gulf" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "gulf" till svenska språket

EnglishSwedish

Gulf

[viken]
/gəlf/

noun

1. An arm of a sea or ocean partly enclosed by land

 • Larger than a bay
  synonym:
 • gulf

1. En arm av ett hav eller hav delvis omsluten av land

 • Större än en vik
  synonym:
 • golf

2. An unbridgeable disparity (as from a failure of understanding)

 • "He felt a gulf between himself and his former friends"
 • "There is a vast disconnect between public opinion and federal policy"
  synonym:
 • gulf
 • ,
 • disconnect
 • ,
 • disconnection

2. En oöverbryggbar skillnad (som från ett misslyckande i förståelsen)

 • "Han kände en klyfta mellan sig själv och sina tidigare vänner"
 • "Det finns en stor koppling mellan den allmänna opinionen och den federala politiken"
  synonym:
 • golf
 • ,
 • koppla ur
 • ,
 • frånkoppling

3. A deep wide chasm

  synonym:
 • gulf

3. En djup bred klyfta

  synonym:
 • golf

Examples of using

A gulf divided him from them.
En klyfta skilde honom från dem.