Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "guitar" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "gitarr" till svenska språket

EnglishSwedish

Guitar

[Gitarr]
/gɪtɑr/

noun

1. A stringed instrument usually having six strings

  • Played by strumming or plucking
    synonym:
  • guitar

1. Ett stränginstrument som vanligtvis har sex strängar

  • Spelas genom att klumpa eller plocka
    synonym:
  • gitarr

Examples of using

Tom was carrying a duffel bag and a guitar case.
Tom bar på en kappsäck och ett gitarrfodral.
She can play the guitar.
Hon kan spela gitarr.
You asked Tom to play the guitar.
Du bad Tom spela gitarr.