Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "grim" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "grim" till svenska språket

EnglishSwedish

Grim

[Grim]
/grɪm/

adjective

1. Not to be placated or appeased or moved by entreaty

 • "Grim determination"
 • "Grim necessity"
 • "Russia's final hour, it seemed, approached with inexorable certainty"
 • "Relentless persecution"
 • "The stern demands of parenthood"
  synonym:
 • grim
 • ,
 • inexorable
 • ,
 • relentless
 • ,
 • stern
 • ,
 • unappeasable
 • ,
 • unforgiving
 • ,
 • unrelenting

1. Att inte bli lugnad eller blidkad eller rörd av bön

 • "Grim beslutsamhet"
 • "Grim nödvändighet"
 • "Rysslands sista timme, verkade det, närmade sig med obönhörlig säkerhet"
 • "Obeveklig förföljelse"
 • "Föräldraskapets stränga krav"
  synonym:
 • bister
 • ,
 • obönhörlig
 • ,
 • obeveklig
 • ,
 • akter
 • ,
 • otillfredsställande
 • ,
 • oförlåtande

2. Shockingly repellent

 • Inspiring horror
 • "Ghastly wounds"
 • "The grim aftermath of the bombing"
 • "The grim task of burying the victims"
 • "A grisly murder"
 • "Gruesome evidence of human sacrifice"
 • "Macabre tales of war and plague in the middle ages"
 • "Macabre tortures conceived by madmen"
  synonym:
 • ghastly
 • ,
 • grim
 • ,
 • grisly
 • ,
 • gruesome
 • ,
 • macabre
 • ,
 • sick

2. Chockerande avvisande

 • Inspirerande skräck
 • "Hemska sår"
 • "Det bistra efterspelet till bombdådet"
 • "Den bistra uppgiften att begrava offren"
 • "Ett hemskt mord"
 • "Hemska bevis på människooffer"
 • "Makabra berättelser om krig och pest under medeltiden"
 • "Makabra tortyrer skapade av galningar"
  synonym:
 • hemskt
 • ,
 • bister
 • ,
 • hemsk
 • ,
 • makaber
 • ,
 • sjuk

3. Harshly ironic or sinister

 • "Black humor"
 • "A grim joke"
 • "Grim laughter"
 • "Fun ranging from slapstick clowning ... to savage mordant wit"
  synonym:
 • black
 • ,
 • grim
 • ,
 • mordant

3. Hårt ironiskt eller olycksbådande

 • "Svart humor"
 • "Ett dystert skämt"
 • "Grim skratt"
 • "Roligt allt från slapstick-clowning... till vild betande kvickhet"
  synonym:
 • svart
 • ,
 • bister
 • ,
 • betande

4. Harshly uninviting or formidable in manner or appearance

 • "A dour, self-sacrificing life"
 • "A forbidding scowl"
 • "A grim man loving duty more than humanity"
 • "Undoubtedly the grimmest part of him was his iron claw"- j.m.barrie
  synonym:
 • dour
 • ,
 • forbidding
 • ,
 • grim

4. Hårt oinbjudande eller formidabelt till sätt eller utseende

 • "Ett surt, självuppoffrande liv"
 • "En förbjudande skåpa"
 • "En bister man som älskar plikt mer än mänskligheten"
 • "Utan tvekan var den grymmaste delen av honom hans järnklo" - jmbarrie
  synonym:
 • dour
 • ,
 • förbjuder
 • ,
 • bister

5. Filled with melancholy and despondency

 • "Gloomy at the thought of what he had to face"
 • "Gloomy predictions"
 • "A gloomy silence"
 • "Took a grim view of the economy"
 • "The darkening mood"
 • "Lonely and blue in a strange city"
 • "Depressed by the loss of his job"
 • "A dispirited and resigned expression on her face"
 • "Downcast after his defeat"
 • "Feeling discouraged and downhearted"
  synonym:
 • gloomy
 • ,
 • grim
 • ,
 • blue
 • ,
 • depressed
 • ,
 • dispirited
 • ,
 • down(p)
 • ,
 • downcast
 • ,
 • downhearted
 • ,
 • down in the mouth
 • ,
 • low
 • ,
 • low-spirited

5. Fylld av melankoli och förtvivlan

 • "Dyster vid tanken på vad han måste möta"
 • "Dystra förutsägelser"
 • "En dyster tystnad"
 • "Tog en dyster bild av ekonomin"
 • "Den mörkare stämningen"
 • "Ensam och blå i en främmande stad"
 • "Deprimerad av förlusten av sitt jobb"
 • "Ett nedstämt och resignerat uttryck i hennes ansikte"
 • "Nedstämd efter hans nederlag"
 • "Att känna sig avskräckt och nedstämd"
  synonym:
 • dyster
 • ,
 • bister
 • ,
 • blå
 • ,
 • deprimerad
 • ,
 • nedstämd
 • ,
 • ner(p)
 • ,
 • nedslagen
 • ,
 • ner i munnen
 • ,
 • låg
 • ,
 • lågmält

6. Causing dejection

 • "A blue day"
 • "The dark days of the war"
 • "A week of rainy depressing weather"
 • "A disconsolate winter landscape"
 • "The first dismal dispiriting days of november"
 • "A dark gloomy day"
 • "Grim rainy weather"
  synonym:
 • blue
 • ,
 • dark
 • ,
 • dingy
 • ,
 • disconsolate
 • ,
 • dismal
 • ,
 • gloomy
 • ,
 • grim
 • ,
 • sorry
 • ,
 • drab
 • ,
 • drear
 • ,
 • dreary

6. Orsakar nedstämdhet

 • "En blå dag"
 • "Krigets mörka dagar"
 • "En vecka av regnigt deprimerande väder"
 • "Ett tröstlöst vinterlandskap"
 • "De första dystra nedslående dagarna i november"
 • "En mörk dyster dag"
 • "Grimt regnväder"
  synonym:
 • blå
 • ,
 • mörk
 • ,
 • snurrig
 • ,
 • trösta
 • ,
 • dyster
 • ,
 • bister
 • ,
 • förlåt
 • ,
 • trist

Examples of using

In this line of work, if you make a grim face the customers won't come.
I den här arbetslinjen, om du gör ett dystert ansikte, kommer kunderna inte.
The firemen's face was grim when he came out of the burning house.
Brandmännens ansikte var dystert när han kom ut ur det brinnande huset.