Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "great" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "stor" till svenska språket

EnglishSwedish

Great

[Jättebra]
/gret/

noun

1. A person who has achieved distinction and honor in some field

 • "He is one of the greats of american music"
  synonym:
 • great

1. En person som har uppnått utmärkelse och ära inom något område

 • "Han är en av den amerikanska musikens storheter"
  synonym:
 • jättebra

adjective

1. Relatively large in size or number or extent

 • Larger than others of its kind
 • "A great juicy steak"
 • "A great multitude"
 • "The great auk"
 • "A great old oak"
 • "A great ocean liner"
 • "A great delay"
  synonym:
 • great

1. Relativt stor i storlek eller antal eller omfattning

 • Större än andra i sitt slag
 • "En fantastisk saftig biff"
 • "En stor skara"
 • "Den stora alk"
 • "En stor gammal ek"
 • "En fantastisk oceanångare"
 • "En stor försening"
  synonym:
 • jättebra

2. Of major significance or importance

 • "A great work of art"
 • "Einstein was one of the outstanding figures of the 20th centurey"
  synonym:
 • great
 • ,
 • outstanding

2. Av stor betydelse eller betydelse

 • "Ett stort konstverk"
 • "Einstein var en av 1900-talets enastående figurer"
  synonym:
 • jättebra
 • ,
 • enastående

3. Remarkable or out of the ordinary in degree or magnitude or effect

 • "A great crisis"
 • "Had a great stake in the outcome"
  synonym:
 • great

3. Anmärkningsvärt eller utöver det vanliga i grad eller storlek eller effekt

 • "En stor kris"
 • "Hade en stor del i resultatet"
  synonym:
 • jättebra

4. Very good

 • "He did a bully job"
 • "A neat sports car"
 • "Had a great time at the party"
 • "You look simply smashing"
  synonym:
 • bang-up
 • ,
 • bully
 • ,
 • corking
 • ,
 • cracking
 • ,
 • dandy
 • ,
 • great
 • ,
 • groovy
 • ,
 • keen
 • ,
 • neat
 • ,
 • nifty
 • ,
 • not bad(p)
 • ,
 • peachy
 • ,
 • slap-up
 • ,
 • swell
 • ,
 • smashing

4. Väldigt bra

 • "Han gjorde ett mobbningsjobb"
 • "En snygg sportbil"
 • "Hade en fantastisk tid på festen"
 • "Du ser helt enkelt smashing ut"
  synonym:
 • smäll
 • ,
 • mobbare
 • ,
 • korkning
 • ,
 • sprickbildning
 • ,
 • dandy
 • ,
 • jättebra
 • ,
 • groovy
 • ,
 • angelägen
 • ,
 • snyggt
 • ,
 • snygg
 • ,
 • inte dåligt(p)
 • ,
 • persika
 • ,
 • smälla upp
 • ,
 • svälla
 • ,
 • smashing

5. Uppercase

 • "Capital a"
 • "Great a"
 • "Many medieval manuscripts are in majuscule script"
  synonym:
 • capital
 • ,
 • great
 • ,
 • majuscule

5. Versaler

 • "Huvudstad a"
 • "Bra a"
 • "Många medeltida manuskript är i majuscule skrift"
  synonym:
 • kapital
 • ,
 • jättebra
 • ,
 • majuscule

6. In an advanced stage of pregnancy

 • "Was big with child"
 • "Was great with child"
  synonym:
 • big(p)
 • ,
 • enceinte
 • ,
 • expectant
 • ,
 • gravid
 • ,
 • great(p)
 • ,
 • large(p)
 • ,
 • heavy(p)
 • ,
 • with child(p)

6. I ett framskridet stadium av graviditeten

 • "Var stor med barn"
 • "Var jättebra med barn"
  synonym:
 • big(p)
 • ,
 • enceinte
 • ,
 • förväntansfull
 • ,
 • gravid
 • ,
 • stor(p)
 • ,
 • tung(p)
 • ,
 • med barn(p)

Examples of using

Tom is regarded as a great pianist.
Tom betraktas som en stor pianist.
Las Vegas was great!
Las Vegas var jättebra!
The great blue whale is the largest animal to have ever existed.
Den stora blåvalen är det största djur som någonsin har funnits.