Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gravity" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "gravitation" till svenska språket

EnglishSwedish

Gravity

[Gravitation]
/grævəti/

noun

1. (physics) the force of attraction between all masses in the universe

 • Especially the attraction of the earth's mass for bodies near its surface
 • "The more remote the body the less the gravity"
 • "The gravitation between two bodies is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them"
 • "Gravitation cannot be held responsible for people falling in love"--albert einstein
  synonym:
 • gravity
 • ,
 • gravitation
 • ,
 • gravitational attraction
 • ,
 • gravitational force

1. (fysik) attraktionskraften mellan alla massor i universum

 • Särskilt attraktionen av jordens massa för kroppar nära dess yta
 • "Ju mer avlägsen kroppen desto mindre gravitation"
 • "Gravitationen mellan två kroppar är proportionell mot produkten av deras massor och omvänt proportionell mot kvadraten på avståndet mellan dem"
 • "Gravitation kan inte hållas ansvarig för människor som blir kära" --albert einstein
  synonym:
 • tyngdkraft
 • ,
 • gravitation
 • ,
 • gravitationsattraktion
 • ,
 • gravitationskraft

2. A manner that is serious and solemn

  synonym:
 • graveness
 • ,
 • gravity
 • ,
 • sobriety
 • ,
 • soberness
 • ,
 • somberness
 • ,
 • sombreness

2. Ett sätt som är allvarligt och högtidligt

  synonym:
 • graveness
 • ,
 • tyngdkraft
 • ,
 • nykterhet
 • ,
 • dysterhet

3. A solemn and dignified feeling

  synonym:
 • gravity
 • ,
 • solemnity

3. En högtidlig och värdig känsla

  synonym:
 • tyngdkraft
 • ,
 • högtidlighet

Examples of using

It was then that we clearly felt the gravity of the situation.
Det var då vi tydligt kände allvaret i situationen.
A pillow at six o'clock in the morning has got the biggest gravity in the world.
En kudde klockan sex på morgonen har den största gravitationen i världen.
Its massive gravity well tugs many asteroids from the outer belt inwards.
Dess massiva gravitationsbrunn drar många asteroider från det yttre bältet inåt.