Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "grammatical" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "grammatisk" till svenska språket

EnglishSwedish

Grammatical

[Grammatisk]
/grəmætəkəl/

adjective

1. Of or pertaining to grammar

 • "The grammatic structure of a sentence"
 • "Grammatical rules"
 • "Grammatical gender"
  synonym:
 • grammatical
 • ,
 • grammatic

1. Av eller hänför sig till grammatik

 • "En menings grammatiska struktur"
 • "Grammatiska regler"
 • "Grammatiskt kön"
  synonym:
 • grammatisk

2. Conforming to the rules of grammar or usage accepted by native speakers

 • "Spoke in grammatical sentences"
  synonym:
 • grammatical
 • ,
 • well-formed

2. Överensstämmer med reglerna för grammatik eller användning som accepteras av modersmålstalare

 • "Talade i grammatiska meningar"
  synonym:
 • grammatisk
 • ,
 • välformad

Examples of using

Does English have grammatical rules?
Har engelska grammatiska regler?
Unfortunately, your contribution breaks some grammatical rules.
Tyvärr bryter ditt bidrag mot några grammatiska regler.
There's a grammatical mistake in that clause.
Det finns ett grammatiskt misstag i den klausulen.