Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "government" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "regering" till svenska språket

EnglishSwedish

Government

[Regering]
/gəvərmənt/

noun

1. The organization that is the governing authority of a political unit

 • "The government reduced taxes"
 • "The matter was referred to higher authorities"
  synonym:
 • government
 • ,
 • authorities
 • ,
 • regime

1. Den organisation som är styrande myndighet för en politisk enhet

 • "Regeringen sänkte skatterna"
 • "Ärendet remitterades till högre myndigheter"
  synonym:
 • regering
 • ,
 • myndigheter
 • ,
 • regim

2. The act of governing

 • Exercising authority
 • "Regulations for the governing of state prisons"
 • "He had considerable experience of government"
  synonym:
 • government
 • ,
 • governing
 • ,
 • governance
 • ,
 • government activity
 • ,
 • administration

2. Handlingen att styra

 • Utövande myndighet
 • "Bestämmelser för styrning av statliga fängelser"
 • "Han hade stor erfarenhet av regeringen"
  synonym:
 • regering
 • ,
 • styrande
 • ,
 • styrning
 • ,
 • statlig verksamhet
 • ,
 • administration

3. (government) the system or form by which a community or other political unit is governed

 • "Tyrannical government"
  synonym:
 • government

3. (regering) det system eller den form som en gemenskap eller annan politisk enhet styrs av

 • "Tyrannisk regering"
  synonym:
 • regering

4. The study of government of states and other political units

  synonym:
 • politics
 • ,
 • political science
 • ,
 • government

4. Studiet av staters regering och andra politiska enheter

  synonym:
 • politik
 • ,
 • statsvetenskap
 • ,
 • regering

Examples of using

The government plans to scrap some of the older planes.
Regeringen planerar att skrota några av de äldre planen.
They recognized the new government.
De erkände den nya regeringen.
Tom has always favored representative government.
Tom har alltid gynnat representativ regering.