Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "glide" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "glid" till svenska språket

EnglishSwedish

Glide

[Glida]
/glaɪd/

noun

1. A vowellike sound that serves as a consonant

  synonym:
 • semivowel
 • ,
 • glide

1. Ett vokalt ljud som fungerar som en konsonant

  synonym:
 • halvvokal
 • ,
 • glida

2. The act of moving smoothly along a surface while remaining in contact with it

 • "His slide didn't stop until the bottom of the hill"
 • "The children lined up for a coast down the snowy slope"
  synonym:
 • slide
 • ,
 • glide
 • ,
 • coast

2. Handlingen att röra sig smidigt längs en yta samtidigt som den förblir i kontakt med den

 • "Hans rutschkana stannade inte förrän på botten av kullen"
 • "Barnen ställde upp för en kust nerför den snöiga sluttningen"
  synonym:
 • glida
 • ,
 • kust

3. The activity of flying a glider

  synonym:
 • glide
 • ,
 • gliding
 • ,
 • sailplaning
 • ,
 • soaring
 • ,
 • sailing

3. Aktiviteten att flyga ett segelflygplan

  synonym:
 • glida
 • ,
 • glidflygning
 • ,
 • segelflygplan
 • ,
 • skyhöga
 • ,
 • segling

verb

1. Move smoothly and effortlessly

  synonym:
 • glide

1. Rör dig smidigt och utan ansträngning

  synonym:
 • glida

2. Fly in or as if in a glider plane

  synonym:
 • glide

2. Flyga in eller som i ett segelflygplan

  synonym:
 • glida

3. Cause to move or pass silently, smoothly, or imperceptibly

  synonym:
 • glide

3. Orsaka att röra sig eller passera tyst, smidigt eller omärkligt

  synonym:
 • glida

Examples of using

A bird can glide through the air without moving its wings.
En fågel kan glida genom luften utan att röra sina vingar.