Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "glaring" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "glaring" till svenska språket

EnglishSwedish

Glaring

[Bländande]
/glɛrɪŋ/

adjective

1. Shining intensely

 • "The blazing sun"
 • "Blinding headlights"
 • "Dazzling snow"
 • "Fulgent patterns of sunlight"
 • "The glaring sun"
  synonym:
 • blazing
 • ,
 • blinding
 • ,
 • dazzling
 • ,
 • fulgent
 • ,
 • glaring
 • ,
 • glary

1. Lyser intensivt

 • "Den flammande solen"
 • "Blindande strålkastare"
 • "Bländande snö"
 • "Fulgenta mönster av solljus"
 • "Den bländande solen"
  synonym:
 • flammande
 • ,
 • förblindande
 • ,
 • bländande
 • ,
 • fulgent
 • ,
 • ordlista

2. Conspicuously and outrageously bad or reprehensible

 • "A crying shame"
 • "An egregious lie"
 • "Flagrant violation of human rights"
 • "A glaring error"
 • "Gross ineptitude"
 • "Gross injustice"
 • "Rank treachery"
  synonym:
 • crying(a)
 • ,
 • egregious
 • ,
 • flagrant
 • ,
 • glaring
 • ,
 • gross
 • ,
 • rank

2. Påfallande och skandalöst dåligt eller förkastligt

 • "En gråtande skam"
 • "En oerhörd lögn"
 • "Flagrant kränkning av mänskliga rättigheter"
 • "Ett bländande fel"
 • "Grov oduglighet"
 • "Grov orättvisa"
 • "Rankförräderi"
  synonym:
 • gråtande(a)
 • ,
 • ohygglig
 • ,
 • flagrant
 • ,
 • bländande
 • ,
 • brutto
 • ,
 • rang