Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gin" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "gin" till svenska språket

EnglishSwedish

Gin

[Gin]
/ʤɪn/

noun

1. Strong liquor flavored with juniper berries

  synonym:
 • gin

1. Starksprit smaksatt med enbär

  synonym:
 • gin

2. A trap for birds or small mammals

 • Often has a slip noose
  synonym:
 • snare
 • ,
 • gin
 • ,
 • noose

2. En fälla för fåglar eller små däggdjur

 • Har ofta en slip snara
  synonym:
 • snara
 • ,
 • gin

3. A machine that separates the seeds from raw cotton fibers

  synonym:
 • cotton gin
 • ,
 • gin

3. En maskin som separerar fröna från råa bomullsfibrer

  synonym:
 • bomullsgin
 • ,
 • gin

4. A form of rummy in which a player can go out if the cards remaining in their hand total less than 10 points

  synonym:
 • gin
 • ,
 • gin rummy
 • ,
 • knock rummy

4. En form av rummy där en spelare kan gå ut om korten som finns kvar på handen totalt är mindre än 10 poäng

  synonym:
 • gin
 • ,
 • gin rummy
 • ,
 • knock rummy

verb

1. Separate the seeds from (cotton) with a cotton gin

  synonym:
 • gin

1. Separera fröna från (bomull) med en bomullsgin

  synonym:
 • gin

2. Trap with a snare

 • "Gin game"
  synonym:
 • gin

2. Fälla med en snara

 • "Gin-spel"
  synonym:
 • gin

Examples of using

I'd like a gin and tonic.
Jag skulle vilja ha en gin och tonic.