Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ghetto" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "gettot" till svenska språket

EnglishSwedish

Ghetto

[Ghetto]
/gɛtoʊ/

noun

1. Formerly the restricted quarter of many european cities in which jews were required to live

 • "The warsaw ghetto"
  synonym:
 • ghetto

1. Tidigare det begränsade kvarteret i många europeiska städer där judar var tvungna att bo

 • "Warszawas getto"
  synonym:
 • getto

2. Any segregated mode of living or working that results from bias or stereotyping

 • "The relative security of the gay ghetto"
 • "No escape from the ghetto of the typing pool"
  synonym:
 • ghetto

2. Alla segregerade sätt att leva eller arbeta som är ett resultat av partiskhet eller stereotyper

 • "Gaygettots relativa säkerhet"
 • "Ingen flykt från skrivpoolens getto"
  synonym:
 • getto

3. A poor densely populated city district occupied by a minority ethnic group linked together by economic hardship and social restrictions

  synonym:
 • ghetto

3. Ett fattigt tätbefolkat stadsdistrikt ockuperat av en etnisk minoritetsgrupp sammanlänkade av ekonomiska svårigheter och sociala restriktioner

  synonym:
 • getto