Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gather" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "samla" till svenska språket

EnglishSwedish

Gather

[Samla]
/gæðər/

noun

1. Sewing consisting of small folds or puckers made by pulling tight a thread in a line of stitching

  synonym:
 • gather
 • ,
 • gathering

1. Sömnad bestående av små veck eller rynkor gjorda genom att dra åt en tråd i en sömlinje

  synonym:
 • samla
 • ,
 • sammankomst

2. The act of gathering something

  synonym:
 • gather
 • ,
 • gathering

2. Handlingen att samla något

  synonym:
 • samla
 • ,
 • sammankomst

verb

1. Assemble or get together

 • "Gather some stones"
 • "Pull your thoughts together"
  synonym:
 • gather
 • ,
 • garner
 • ,
 • collect
 • ,
 • pull together

1. Montera eller träffas

 • "Samla några stenar"
 • "Dra ihop dina tankar"
  synonym:
 • samla
 • ,
 • dra ihop

2. Collect in one place

 • "We assembled in the church basement"
 • "Let's gather in the dining room"
  synonym:
 • meet
 • ,
 • gather
 • ,
 • assemble
 • ,
 • forgather
 • ,
 • foregather

2. Samla på ett ställe

 • "Vi samlades i kyrkans källare"
 • "Låt oss samlas i matsalen"
  synonym:
 • träffa
 • ,
 • samla
 • ,
 • montera
 • ,
 • församla

3. Collect or gather

 • "Journals are accumulating in my office"
 • "The work keeps piling up"
  synonym:
 • accumulate
 • ,
 • cumulate
 • ,
 • conglomerate
 • ,
 • pile up
 • ,
 • gather
 • ,
 • amass

3. Samla eller samla

 • "Tidskrifter samlas på mitt kontor"
 • "Arbetet hopar sig hela tiden"
  synonym:
 • ackumulera
 • ,
 • kumulera
 • ,
 • konglomerat
 • ,
 • stapla upp
 • ,
 • samla

4. Conclude from evidence

 • "I gather you have not done your homework"
  synonym:
 • gather

4. Dra slutsatser från bevis

 • "Jag har förstått att du inte har gjort dina läxor"
  synonym:
 • samla

5. Draw together into folds or puckers

  synonym:
 • gather
 • ,
 • pucker
 • ,
 • tuck

5. Dra ihop till veck eller puckers

  synonym:
 • samla
 • ,
 • rynka
 • ,
 • tuck

6. Get people together

 • "Assemble your colleagues"
 • "Get together all those who are interested in the project"
 • "Gather the close family members"
  synonym:
 • assemble
 • ,
 • gather
 • ,
 • get together

6. Få ihop folk

 • "Sätt ihop dina kollegor"
 • "Samla alla som är intresserade av projektet"
 • "Samla de nära familjemedlemmarna"
  synonym:
 • montera
 • ,
 • samla
 • ,
 • bli sams

7. Draw and bring closer

 • "She gathered her shawl around her shoulders"
  synonym:
 • gather

7. Rita och föra närmare

 • "Hon samlade sin sjal runt sina axlar"
  synonym:
 • samla

8. Look for (food) in nature

 • "Our ancestors gathered nuts in the fall"
  synonym:
 • gather

8. Leta efter (mat) i naturen

 • "Våra förfäder samlade nötter på hösten"
  synonym:
 • samla

9. Increase or develop

 • "The peace movement gained momentum"
 • "The car gathers speed"
  synonym:
 • gain
 • ,
 • gather

9. Öka eller utveckla

 • "Fredsrörelsen tog fart"
 • "Bilen samlar fart"
  synonym:
 • vinna
 • ,
 • samla

Examples of using

I'd like you to help me gather some firewood.
Jag vill att du hjälper mig att samla lite ved.
It was his job to gather eggs.
Det var hans jobb att samla ägg.
Birds of a feather will gather together.
Fåglar av en fjäder kommer att samlas.