Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gang" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "gäng" till svenska språket

EnglishSwedish

Gang

[Gäng]
/gæŋ/

noun

1. An association of criminals

 • "Police tried to break up the gang"
 • "A pack of thieves"
  synonym:
 • gang
 • ,
 • pack
 • ,
 • ring
 • ,
 • mob

1. En sammanslutning av brottslingar

 • "Polisen försökte bryta upp gänget"
 • "Ett paket tjuvar"
  synonym:
 • gäng
 • ,
 • packa
 • ,
 • ring
 • ,
 • mob

2. An informal body of friends

 • "He still hangs out with the same crowd"
  synonym:
 • crowd
 • ,
 • crew
 • ,
 • gang
 • ,
 • bunch

2. En informell grupp vänner

 • "Han umgås fortfarande med samma publik"
  synonym:
 • folkmassa
 • ,
 • besättning
 • ,
 • gäng

3. An organized group of workmen

  synonym:
 • gang
 • ,
 • crew
 • ,
 • work party

3. En organiserad grupp arbetare

  synonym:
 • gäng
 • ,
 • besättning
 • ,
 • arbetsfest

4. Tool consisting of a combination of implements arranged to work together

  synonym:
 • gang

4. Verktyg bestående av en kombination av redskap anordnade att arbeta tillsammans

  synonym:
 • gäng

verb

1. Act as an organized group

  synonym:
 • gang
 • ,
 • gang up

1. Agera som en organiserad grupp

  synonym:
 • gäng
 • ,
 • gänget upp

Examples of using

My greatgrandfather was a gang leader.
Min farfarsfar var gängledare.
Tom was killed by his own gang members.
Tom dödades av sina egna gängmedlemmar.
The gang was planning a robbery.
Gänget planerade ett rån.