Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "furtive" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "furtive" till svenska språket

EnglishSwedish

Furtive

[Smygande]
/fərtɪv/

adjective

1. Marked by quiet and caution and secrecy

 • Taking pains to avoid being observed
 • "A furtive manner"
 • "A sneak attack"
 • "Stealthy footsteps"
 • "A surreptitious glance at his watch"
  synonym:
 • furtive
 • ,
 • sneak(a)
 • ,
 • sneaky
 • ,
 • stealthy
 • ,
 • surreptitious

1. Präglas av tystnad och försiktighet och hemlighetsmakeri

 • Att göra ont för att undvika att bli observerad
 • "Ett smygande sätt"
 • "En smygattack"
 • "Smygande fotsteg"
 • "En smyg blick på hans klocka"
  synonym:
 • smygande
 • ,
 • smyga(a)
 • ,
 • lömsk

2. Secret and sly or sordid

 • "Backstairs gossip"
 • "His low backstairs cunning"- a.l.guerard
 • "Backstairs intimacies"
 • "Furtive behavior"
  synonym:
 • backstair
 • ,
 • backstairs
 • ,
 • furtive

2. Hemlig och slug eller smutsig

 • "Skvaller på baksidan"
 • "Hans låga baktrappa listig" - alguerard
 • "Intimationer på baksidan"
 • "Furtive beteende"
  synonym:
 • baktrappa
 • ,
 • smygande