Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fruit" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "frukt" till svenska språket

EnglishSwedish

Fruit

[Frukt]
/frut/

noun

1. The ripened reproductive body of a seed plant

  synonym:
 • fruit

1. Den mogna reproduktionskroppen hos en fröväxt

  synonym:
 • frukt

2. An amount of a product

  synonym:
 • yield
 • ,
 • fruit

2. En mängd av en produkt

  synonym:
 • avkastning
 • ,
 • frukt

3. The consequence of some effort or action

 • "He lived long enough to see the fruit of his policies"
  synonym:
 • fruit

3. Konsekvensen av någon ansträngning eller handling

 • "Han levde tillräckligt länge för att se frukten av sin politik"
  synonym:
 • frukt

verb

1. Cause to bear fruit

  synonym:
 • fruit

1. Orsak att bära frukt

  synonym:
 • frukt

2. Bear fruit

 • "The trees fruited early this year"
  synonym:
 • fruit

2. Bär frukt

 • "Träden fruktade tidigt i år"
  synonym:
 • frukt

Examples of using

If we can't get fresh fruit, we'll have to do without.
Om vi inte kan få färsk frukt får vi klara oss utan.
There's fruit and meat in this market.
Det finns frukt och kött på den här marknaden.
Is sugar cane a fruit or a vegetable?
Är sockerrör en frukt eller en grönsak?