Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "frolic" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "frolic" till svenska språket

EnglishSwedish

Frolic

[Kloka]
/frɑlɪk/

noun

1. Gay or light-hearted recreational activity for diversion or amusement

 • "It was all done in play"
 • "Their frolic in the surf threatened to become ugly"
  synonym:
 • play
 • ,
 • frolic
 • ,
 • romp
 • ,
 • gambol
 • ,
 • caper

1. Gay eller lättsam fritidsaktivitet för avledning eller nöje

 • "Allt gjordes i spel"
 • "Deras upptåg i bränningen hotade att bli ful"
  synonym:
 • spela
 • ,
 • upptåg
 • ,
 • stoja
 • ,
 • gambol
 • ,
 • kapris

verb

1. Play boisterously

 • "The children frolicked in the garden"
 • "The gamboling lambs in the meadows"
 • "The toddlers romped in the playroom"
  synonym:
 • frolic
 • ,
 • lark
 • ,
 • rollick
 • ,
 • skylark
 • ,
 • disport
 • ,
 • sport
 • ,
 • cavort
 • ,
 • gambol
 • ,
 • frisk
 • ,
 • romp
 • ,
 • run around
 • ,
 • lark about

1. Spela bullrigt

 • "Barnen lekte i trädgården"
 • "De gambolande lammen på ängarna"
 • "Småbarnen lekte i lekrummet"
  synonym:
 • upptåg
 • ,
 • lärka
 • ,
 • rollick
 • ,
 • skylärka
 • ,
 • disportera
 • ,
 • sport
 • ,
 • cavort
 • ,
 • gambol
 • ,
 • frisk
 • ,
 • stoja
 • ,
 • springa runt
 • ,
 • lärka om