Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "frisk" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "frisk" till svenska språket

EnglishSwedish

Frisk

[Frisk]
/frɪsk/

noun

1. The act of searching someone for concealed weapons or illegal drugs

 • "He gave the suspect a quick frisk"
  synonym:
 • frisk
 • ,
 • frisking

1. Handlingen att genomsöka någon efter dolda vapen eller illegala droger

 • "Han gav den misstänkte en snabb frisk"
  synonym:
 • frisk
 • ,
 • frisking

verb

1. Play boisterously

 • "The children frolicked in the garden"
 • "The gamboling lambs in the meadows"
 • "The toddlers romped in the playroom"
  synonym:
 • frolic
 • ,
 • lark
 • ,
 • rollick
 • ,
 • skylark
 • ,
 • disport
 • ,
 • sport
 • ,
 • cavort
 • ,
 • gambol
 • ,
 • frisk
 • ,
 • romp
 • ,
 • run around
 • ,
 • lark about

1. Spela bullrigt

 • "Barnen lekte i trädgården"
 • "De gambolande lammen på ängarna"
 • "Småbarnen lekte i lekrummet"
  synonym:
 • upptåg
 • ,
 • lärka
 • ,
 • rollick
 • ,
 • skylärka
 • ,
 • disportera
 • ,
 • sport
 • ,
 • cavort
 • ,
 • gambol
 • ,
 • frisk
 • ,
 • stoja
 • ,
 • springa runt
 • ,
 • lärka om

2. Search as for concealed weapons by running the hands rapidly over the clothing and through the pockets

 • "The police frisked everyone at the airport"
  synonym:
 • frisk

2. Sök efter dolda vapen genom att snabbt köra händerna över kläderna och genom fickorna

 • "Polisen genomsökte alla på flygplatsen"
  synonym:
 • frisk