Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "frightful" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "skrämmande" till svenska språket

EnglishSwedish

Frightful

[Skrämmande]
/fraɪtfəl/

adjective

1. Provoking horror

 • "An atrocious automobile accident"
 • "A frightful crime of decapitation"
 • "An alarming, even horrifying, picture"
 • "War is beyond all words horrible"- winston churchill
 • "An ugly wound"
  synonym:
 • atrocious
 • ,
 • frightful
 • ,
 • horrifying
 • ,
 • horrible
 • ,
 • ugly

1. Provocerar skräck

 • "En fruktansvärd bilolycka"
 • "Ett skrämmande halshuggningsbrott"
 • "En alarmerande, till och med skrämmande bild"
 • "Krig är bortom alla ord hemskt" - winston churchill
 • "Ett fult sår"
  synonym:
 • fruktansvärt
 • ,
 • skrämmande
 • ,
 • hemsk
 • ,
 • ful

2. Extreme in degree or extent or amount or impact

 • "In a frightful hurry"
 • "Spent a frightful amount of money"
  synonym:
 • frightful
 • ,
 • terrible
 • ,
 • awful
 • ,
 • tremendous

2. Extrem i grad eller omfattning eller mängd eller påverkan

 • "I en fruktansvärd brådska"
 • "Tillbringade en fruktansvärd summa pengar"
  synonym:
 • skrämmande
 • ,
 • fruktansvärt
 • ,
 • hemsk
 • ,
 • enorm

3. Extremely distressing

 • "Fearful slum conditions"
 • "A frightful mistake"
  synonym:
 • fearful
 • ,
 • frightful

3. Extremt plågsamt

 • "Rädsla slumförhållanden"
 • "Ett skrämmande misstag"
  synonym:
 • rädd
 • ,
 • skrämmande

Examples of using

The high percentage of oxygen allows insects to grow to frightful sizes.
Den höga andelen syre gör att insekter kan växa till skrämmande storlekar.