Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fright" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "skräck" till svenska språket

EnglishSwedish

Fright

[Skräck]
/fraɪt/

noun

1. An emotion experienced in anticipation of some specific pain or danger (usually accompanied by a desire to flee or fight)

  synonym:
 • fear
 • ,
 • fearfulness
 • ,
 • fright

1. En känsla som upplevs i väntan på någon specifik smärta eller fara (vanligtvis åtföljd av en önskan att fly eller slåss)

  synonym:
 • rädsla
 • ,
 • skräck

verb

1. Cause fear in

 • "The stranger who hangs around the building frightens me"
 • "Ghosts could never affright her"
  synonym:
 • frighten
 • ,
 • fright
 • ,
 • scare
 • ,
 • affright

1. Orsaka rädsla i

 • "Främlingen som hänger runt byggnaden skrämmer mig"
 • "Spöken kunde aldrig skrämma henne"
  synonym:
 • skrämma
 • ,
 • skräck

Examples of using

Aside from fright, she was not injured.
Bortsett från skräck skadades hon inte.
I had stage fright at first, but I got over it quickly.
Jag hade scenskräck först, men jag kom över det snabbt.