Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fourteen" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fjorton" till svenska språket

EnglishSwedish

Fourteen

[Fjorton]
/fɔrtin/

noun

1. The cardinal number that is the sum of thirteen and one

  synonym:
 • fourteen
 • ,
 • 14
 • ,
 • XIV

1. Kardinaltalet som är summan av tretton och ett

  synonym:
 • fjorton
 • ,
 • 14
 • ,
 • XIV

adjective

1. Being one more than thirteen

  synonym:
 • fourteen
 • ,
 • 14
 • ,
 • xiv

1. Att vara en mer än tretton

  synonym:
 • fjorton
 • ,
 • 14
 • ,
 • xiv

Examples of using

My room is number fourteen on the third floor.
Mitt rum är nummer fjorton på tredje våningen.
Mary got pregnant at age fourteen.
Mary blev gravid vid fjorton års ålder.
Ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty.
Tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton, arton, nitton, tjugo.