Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fountain" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fontän" till svenska språket

EnglishSwedish

Fountain

[Fontän]
/faʊntən/

noun

1. A structure from which an artificially produced jet of water arises

  synonym:
 • fountain

1. En struktur från vilken en artificiellt producerad vattenstråle uppstår

  synonym:
 • fontän

2. A natural flow of ground water

  synonym:
 • spring
 • ,
 • fountain
 • ,
 • outflow
 • ,
 • outpouring
 • ,
 • natural spring

2. Ett naturligt flöde av grundvatten

  synonym:
 • vår
 • ,
 • fontän
 • ,
 • utflöde
 • ,
 • utgjutelse
 • ,
 • naturlig källa

3. An artificially produced flow of water

  synonym:
 • fountain
 • ,
 • jet

3. Ett artificiellt producerat flöde av vatten

  synonym:
 • fontän
 • ,
 • jet

4. A plumbing fixture that provides a flow of water

  synonym:
 • fountain
 • ,
 • fount

4. En vvs-armatur som ger ett flöde av vatten

  synonym:
 • fontän
 • ,
 • font

Examples of using

A ball-pen became a universal handwriting tool, replacing fountain pen.
En kulpenna blev ett universellt handskriftsverktyg som ersatte reservoarpennan.
Do you have a fountain pen with you?
Har du en reservoarpenna med dig?
My father gave me a new fountain pen.
Min far gav mig en ny reservoarpenna.