Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "forwarding" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vidarebefordran" till svenska språket

EnglishSwedish

Forwarding

[Vidarebefordran]
/fɔrwərdɪŋ/

noun

1. The act of sending on to another destination

 • "The forwarding of mail to a new address is done automatically"
 • "The forwarding of resumes to the personnel department"
  synonym:
 • forwarding

1. Handlingen att skicka vidare till en annan destination

 • "Vidarebefordran av post till en ny adress görs automatiskt"
 • "Vidarebefordran av meritförteckningar till personalavdelningen"
  synonym:
 • vidarebefordran

2. The advancement of some enterprise

 • "His experience in marketing resulted in the forwarding of his career"
  synonym:
 • forwarding
 • ,
 • furtherance
 • ,
 • promotion

2. Framsteg för något företag

 • "Hans erfarenhet av marknadsföring resulterade i vidarebefordran av hans karriär"
  synonym:
 • vidarebefordran
 • ,
 • främjande