Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fortress" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fästning" till svenska språket

EnglishSwedish

Fortress

[Fästning]
/fɔrtrəs/

noun

1. A fortified defensive structure

    synonym:
  • fortress
  • ,
  • fort

1. En befäst försvarsstruktur

    synonym:
  • fästning
  • ,
  • fort

Examples of using

For many years, the abbey was turned into a fortress, happily joining in itself martial and religious architecture.
Under många år förvandlades klostret till en fästning, som lyckligtvis förenade sig med krigs- och religiös arkitektur.
The fortress being out of supplies, its protectors had to give up.
Eftersom fästningen saknade förråd, var dess beskyddare tvungna att ge upp.