Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "forge" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "smida" till svenska språket

EnglishSwedish

Forge

[Smida]
/fɔrʤ/

noun

1. Furnace consisting of a special hearth where metal is heated before shaping

  synonym:
 • forge

1. Ugn bestående av en speciell härd där metall värms upp före formning

  synonym:
 • smida

2. A workplace where metal is worked by heating and hammering

  synonym:
 • forge
 • ,
 • smithy

2. En arbetsplats där metall bearbetas genom uppvärmning och hamring

  synonym:
 • smida
 • ,
 • smedja

verb

1. Create by hammering

 • "Hammer the silver into a bowl"
 • "Forge a pair of tongues"
  synonym:
 • forge
 • ,
 • hammer

1. Skapa genom att hamra

 • "Hamra silvret i en skål"
 • "Smida ett par tungor"
  synonym:
 • smida
 • ,
 • hammare

2. Make a copy of with the intent to deceive

 • "He faked the signature"
 • "They counterfeited dollar bills"
 • "She forged a green card"
  synonym:
 • forge
 • ,
 • fake
 • ,
 • counterfeit

2. Gör en kopia av med avsikt att lura

 • "Han fejkade signaturen"
 • "De förfalskade dollarsedlar"
 • "Hon förfalskade ett grönt kort"
  synonym:
 • smida
 • ,
 • falsk
 • ,
 • förfalskad

3. Come up with (an idea, plan, explanation, theory, or principle) after a mental effort

 • "Excogitate a way to measure the speed of light"
  synonym:
 • invent
 • ,
 • contrive
 • ,
 • devise
 • ,
 • excogitate
 • ,
 • formulate
 • ,
 • forge

3. Kom på (en idé, plan, förklaring, teori eller princip) efter en mental ansträngning

 • "Excogitate ett sätt att mäta ljusets hastighet"
  synonym:
 • uppfinna
 • ,
 • konstruera
 • ,
 • utarbeta
 • ,
 • excogitate
 • ,
 • formulera
 • ,
 • smida

4. Move ahead steadily

 • "He forged ahead"
  synonym:
 • forge

4. Gå framåt stadigt

 • "Han smidde framåt"
  synonym:
 • smida

5. Move or act with a sudden increase in speed or energy

  synonym:
 • forge
 • ,
 • spurt
 • ,
 • spirt

5. Flytta eller agera med en plötslig ökning av hastighet eller energi

  synonym:
 • smida
 • ,
 • spurt
 • ,
 • spruta

6. Make something, usually for a specific function

 • "She molded the rice balls carefully"
 • "Form cylinders from the dough"
 • "Shape a figure"
 • "Work the metal into a sword"
  synonym:
 • shape
 • ,
 • form
 • ,
 • work
 • ,
 • mold
 • ,
 • mould
 • ,
 • forge

6. Gör något, vanligtvis för en specifik funktion

 • "Hon formade risbollarna försiktigt"
 • "Formcylindrar från degen"
 • "Forma en figur"
 • "Arbeta metallen till ett svärd"
  synonym:
 • form
 • ,
 • arbete
 • ,
 • forma
 • ,
 • smida

7. Make out of components (often in an improvising manner)

 • "She fashioned a tent out of a sheet and a few sticks"
  synonym:
 • fashion
 • ,
 • forge

7. Gör av komponenter (ofta på ett improviserande sätt)

 • "Hon gjorde ett tält av ett lakan och några pinnar"
  synonym:
 • mode
 • ,
 • smida