Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "foretell" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "foretell" till svenska språket

EnglishSwedish

Foretell

[Förutsäga]
/fɔrtɛl/

verb

1. Foreshadow or presage

  synonym:
 • announce
 • ,
 • annunciate
 • ,
 • harbinger
 • ,
 • foretell
 • ,
 • herald

1. Förebådande eller förebud

  synonym:
 • tillkännage
 • ,
 • harbinger
 • ,
 • förutsäga
 • ,
 • härold

2. Make a prediction about

 • Tell in advance
 • "Call the outcome of an election"
  synonym:
 • predict
 • ,
 • foretell
 • ,
 • prognosticate
 • ,
 • call
 • ,
 • forebode
 • ,
 • anticipate
 • ,
 • promise

2. Göra en förutsägelse om

 • Berätta i förväg
 • "Ring resultatet av ett val"
  synonym:
 • förutsäga
 • ,
 • prognostisera
 • ,
 • ringa
 • ,
 • förbode
 • ,
 • förutse
 • ,
 • löfte

3. Indicate by signs

 • "These signs bode bad news"
  synonym:
 • bode
 • ,
 • portend
 • ,
 • auspicate
 • ,
 • prognosticate
 • ,
 • omen
 • ,
 • presage
 • ,
 • betoken
 • ,
 • foreshadow
 • ,
 • augur
 • ,
 • foretell
 • ,
 • prefigure
 • ,
 • forecast
 • ,
 • predict

3. Ange med tecken

 • "Dessa tecken bådar dåliga nyheter"
  synonym:
 • bådar
 • ,
 • förebåda
 • ,
 • gynnsam
 • ,
 • prognostisera
 • ,
 • omen
 • ,
 • förebud
 • ,
 • betoken
 • ,
 • augur
 • ,
 • förutsäga
 • ,
 • prefigure
 • ,
 • prognos

Examples of using

No one can foretell the future.
Ingen kan förutsäga framtiden.
It's completely impossible to foretell his reaction.
Det är helt omöjligt att förutsäga hans reaktion.