Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "foremost" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "främst" till svenska språket

EnglishSwedish

Foremost

[Främst]
/fɔrmoʊst/

adjective

1. Ranking above all others

 • "Was first in her class"
 • "The foremost figure among marine artists"
 • "The top graduate"
  synonym:
 • first
 • ,
 • foremost
 • ,
 • world-class

1. Ranking över alla andra

 • "Var först i sin klass"
 • "Den främsta figuren bland marina konstnärer"
 • "Den högsta examen"
  synonym:
 • först
 • ,
 • främst
 • ,
 • världsklass

2. Preceding all others in spatial position

 • "The foremost compartment of the ship"
  synonym:
 • foremost
 • ,
 • frontmost

2. Före alla andra i rumslig position

 • "Skeppets främsta fack"
  synonym:
 • främst
 • ,
 • längst fram

3. Situated closest to the bow

 • "The foremost compartment of the ship"
  synonym:
 • foremost

3. Ligger närmast fören

 • "Skeppets främsta fack"
  synonym:
 • främst

adverb

1. Prominently forward

 • "He put his best foot foremost"
  synonym:
 • foremost
 • ,
 • first

1. Framträdande framåt

 • "Han satte sin bästa fot främst"
  synonym:
 • främst
 • ,
 • först

2. Before anything else

 • "First we must consider the garter snake"
  synonym:
 • first
 • ,
 • firstly
 • ,
 • foremost
 • ,
 • first of all
 • ,
 • first off

2. Före allt annat

 • "Först måste vi överväga strumpebandsormen"
  synonym:
 • först
 • ,
 • för det första
 • ,
 • främst
 • ,
 • först och främst
 • ,
 • först ut

Examples of using

Lack of originality, everywhere, all over the world, from time immemorial, has always been considered the foremost quality and the recommendation of the active, efficient and practical man...
Brist på originalitet, överallt, över hela världen, från urminnes tider, har alltid ansetts vara den främsta egenskapen och rekommendationen från den aktiva, effektiva och praktiska människan...