Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "flower" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "blomma" till svenska språket

EnglishSwedish

Flower

[Blomma]
/flaʊər/

noun

1. A plant cultivated for its blooms or blossoms

  synonym:
 • flower

1. En växt som odlas för sina blomningar eller blommor

  synonym:
 • blomma

2. Reproductive organ of angiosperm plants especially one having showy or colorful parts

  synonym:
 • flower
 • ,
 • bloom
 • ,
 • blossom

2. Reproduktionsorgan hos angiospermväxter, särskilt en med pråliga eller färgglada delar

  synonym:
 • blomma

3. The period of greatest prosperity or productivity

  synonym:
 • flower
 • ,
 • prime
 • ,
 • peak
 • ,
 • heyday
 • ,
 • bloom
 • ,
 • blossom
 • ,
 • efflorescence
 • ,
 • flush

3. Perioden med störst välstånd eller produktivitet

  synonym:
 • blomma
 • ,
 • prime
 • ,
 • topp
 • ,
 • storhetstid
 • ,
 • utblomstring
 • ,
 • spola

verb

1. Produce or yield flowers

 • "The cherry tree bloomed"
  synonym:
 • bloom
 • ,
 • blossom
 • ,
 • flower

1. Producera eller ge blommor

 • "Körsbärsträdet blommade"
  synonym:
 • blomma

Examples of using

The flower is red.
Blomman är röd.
The flower withered for lack of water.
Blomman vissnade i brist på vatten.
Pin the flower on your lapel.
Nåla fast blomman på ditt slag.