Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "flourishing" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "blomstrande" till svenska språket

EnglishSwedish

Flourishing

[Blomstrande]
/flərɪʃɪŋ/

adjective

1. Very lively and profitable

 • "Flourishing businesses"
 • "A palmy time for stockbrokers"
 • "A prosperous new business"
 • "Doing a roaring trade"
 • "A thriving tourist center"
 • "Did a thriving business in orchids"
  synonym:
 • booming
 • ,
 • flourishing
 • ,
 • palmy
 • ,
 • prospering
 • ,
 • prosperous
 • ,
 • roaring
 • ,
 • thriving

1. Mycket livlig och lönsam

 • "Blomstrande företag"
 • "En palmig tid för aktiemäklare"
 • "En välmående ny verksamhet"
 • "Att göra en rytande handel"
 • "Ett blomstrande turistcentrum"
 • "Gjorde en blomstrande verksamhet inom orkidéer"
  synonym:
 • blomstrande
 • ,
 • palmig
 • ,
 • välmående
 • ,
 • rytande

Examples of using

Your business is flourishing, I hear.
Er verksamhet blomstrar, hör jag.