Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "flesh" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "kött" till svenska språket

EnglishSwedish

Flesh

[Kött]
/flɛʃ/

noun

1. The soft tissue of the body of a vertebrate: mainly muscle tissue and fat

  synonym:
 • flesh

1. Mjukvävnaden i kroppen hos ett ryggradsdjur: främst muskelvävnad och fett

  synonym:
 • kött

2. Alternative names for the body of a human being

 • "Leonardo studied the human body"
 • "He has a strong physique"
 • "The spirit is willing but the flesh is weak"
  synonym:
 • human body
 • ,
 • physical body
 • ,
 • material body
 • ,
 • soma
 • ,
 • build
 • ,
 • figure
 • ,
 • physique
 • ,
 • anatomy
 • ,
 • shape
 • ,
 • bod
 • ,
 • chassis
 • ,
 • frame
 • ,
 • form
 • ,
 • flesh

2. Alternativa namn för en människas kropp

 • "Leonardo studerade människokroppen"
 • "Han har en stark fysik"
 • "Anden är villig men köttet är svagt"
  synonym:
 • människokropp
 • ,
 • fysisk kropp
 • ,
 • materialkropp
 • ,
 • soma
 • ,
 • bygga
 • ,
 • figur
 • ,
 • fysik
 • ,
 • anatomi
 • ,
 • form
 • ,
 • bod
 • ,
 • chassi
 • ,
 • ram
 • ,
 • kött

3. A soft moist part of a fruit

  synonym:
 • pulp
 • ,
 • flesh

3. En mjuk fuktig del av en frukt

  synonym:
 • massa
 • ,
 • kött

verb

1. Remove adhering flesh from (hides) when preparing leather manufacture

  synonym:
 • flesh

1. Ta bort vidhäftande kött från (hudar) när du förbereder lädertillverkning

  synonym:
 • kött

Examples of using

The word became flesh and lived for a while among us.
Ordet blev kött och levde ett tag bland oss.
I have seen him on TV but not in the flesh.
Jag har sett honom på TV men inte i köttet.
The spirit is willing, but the flesh is weak.
Anden är villig, men köttet är svagt.