Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fleeting" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "flotta" till svenska språket

EnglishSwedish

Fleeting

[Flyktig]
/flitɪŋ/

adjective

1. Lasting for a markedly brief time

 • "A fleeting glance"
 • "Fugitive hours"
 • "Rapid momentaneous association of things that meet and pass"
 • "A momentary glimpse"
  synonym:
 • fleeting
 • ,
 • fugitive
 • ,
 • momentaneous
 • ,
 • momentary

1. Varar under en markant kort tid

 • "En flyktig blick"
 • "Flyktingtimmar"
 • "Snabb momentan association av saker som möts och passerar"
 • "En tillfällig glimt"
  synonym:
 • flyktig
 • ,
 • flykting
 • ,
 • momentan

Examples of using

When I was 100, I dreamt about a fleeting love.
När jag var 100 drömde jag om en flyktig kärlek.
The customers gave him fleeting glances, then returned to their conversations.
Kunderna gav honom flyktiga blickar och återvände sedan till sina samtal.
When I was 84, I dreamt about a fleeting love.
När jag var 84 drömde jag om en flyktig kärlek.