Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "flak" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "flak" till svenska språket

EnglishSwedish

Flak

[Flak]
/flæk/

noun

1. A slick spokesperson who can turn any criticism to the advantage of their employer

  synonym:
 • flak catcher
 • ,
 • flak
 • ,
 • flack catcher
 • ,
 • flack

1. En smart talesperson som kan vända all kritik till fördel för sin arbetsgivare

  synonym:
 • flakfångare
 • ,
 • flak
 • ,
 • flackfångare
 • ,
 • flack

2. Intense adverse criticism

 • "Clinton directed his fire at the republican party"
 • "The government has come under attack"
 • "Don't give me any flak"
  synonym:
 • fire
 • ,
 • attack
 • ,
 • flak
 • ,
 • flack
 • ,
 • blast

2. Intensiv negativ kritik

 • "Clinton riktade sin eld mot det republikanska partiet"
 • "Regeringen har blivit attackerad"
 • "Ge mig ingen flak"
  synonym:
 • brand
 • ,
 • attackera
 • ,
 • flak
 • ,
 • flack
 • ,
 • spränga

3. Artillery designed to shoot upward at airplanes

  synonym:
 • antiaircraft
 • ,
 • antiaircraft gun
 • ,
 • flak
 • ,
 • flack
 • ,
 • pom-pom
 • ,
 • ack-ack
 • ,
 • ack-ack gun

3. Artilleri utformat för att skjuta uppåt mot flygplan

  synonym:
 • luftvärn
 • ,
 • luftvärnspistol
 • ,
 • flak
 • ,
 • flack
 • ,
 • pom-pom
 • ,
 • ack-ack
 • ,
 • ack-ack pistol

Examples of using

If you try to defend the seniority-based corporate escalator these days all you'll get is flak from younger employees.
Om du försöker försvara den senioritetsbaserade företagsrulltrappan nuförtiden får du bara flak från yngre anställda.