Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "flagrant" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "flagrant" till svenska språket

EnglishSwedish

Flagrant

[Flagrant]
/flegrənt/

adjective

1. Conspicuously and outrageously bad or reprehensible

 • "A crying shame"
 • "An egregious lie"
 • "Flagrant violation of human rights"
 • "A glaring error"
 • "Gross ineptitude"
 • "Gross injustice"
 • "Rank treachery"
  synonym:
 • crying(a)
 • ,
 • egregious
 • ,
 • flagrant
 • ,
 • glaring
 • ,
 • gross
 • ,
 • rank

1. Påfallande och skandalöst dåligt eller förkastligt

 • "En gråtande skam"
 • "En oerhörd lögn"
 • "Flagrant kränkning av mänskliga rättigheter"
 • "Ett bländande fel"
 • "Grov oduglighet"
 • "Grov orättvisa"
 • "Rankförräderi"
  synonym:
 • gråtande(a)
 • ,
 • ohygglig
 • ,
 • flagrant
 • ,
 • bländande
 • ,
 • brutto
 • ,
 • rang

Examples of using

They stated that it was a flagrant violation of international law.
De uppgav att det var ett flagrant brott mot internationell rätt.