Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fitting" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "passar" in i svenska språket

EnglishSwedish

Fitting

[Montering]
/fɪtɪŋ/

noun

1. Making or becoming suitable

 • Adjusting to circumstances
  synonym:
 • adjustment
 • ,
 • accommodation
 • ,
 • fitting

1. Att göra eller bli lämplig

 • Anpassa sig till omständigheterna
  synonym:
 • justering
 • ,
 • boende
 • ,
 • passande

2. A small and often standardized accessory to a larger system

  synonym:
 • fitting

2. Ett litet och ofta standardiserat tillbehör till ett större system

  synonym:
 • passande

3. (usually plural) furnishings and equipment (especially for a ship or hotel)

  synonym:
 • appointment
 • ,
 • fitting

3. (vanligtvis plural) inredning och utrustning (särskilt för ett fartyg eller hotell)

  synonym:
 • utnämning
 • ,
 • passande

4. Putting clothes on to see whether they fit

  synonym:
 • fitting
 • ,
 • try-on
 • ,
 • trying on

4. Att ta på sig kläder för att se om de passar

  synonym:
 • passande
 • ,
 • prova
 • ,
 • försöker på

adjective

1. In harmony with the spirit of particular persons or occasion

 • "We have come to dedicate a portion of that field...it is altogether fitting and proper that we should do this"
  synonym:
 • fitting

1. I harmoni med andan hos särskilda personer eller tillfällen

 • "Vi har kommit för att ägna en del av det fältet...det är helt passande och lämpligt att vi gör detta"
  synonym:
 • passande

2. Being precisely fitting and right

 • "It is only meet that she should be seated first"
  synonym:
 • fitting
 • ,
 • meet

2. Att vara exakt passande och rätt

 • "Det är bara att träffas att hon ska sitta först"
  synonym:
 • passande
 • ,
 • träffa

Examples of using

It's not fitting to preach among the ravens.
Det är inte passande att predika bland korparna.