Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "final" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "slutlig" till svenska språket

EnglishSwedish

Final

[Slutlig]
/faɪnəl/

noun

1. The final match between the winners of all previous matches in an elimination tournament

  synonym:
 • final

1. Den sista matchen mellan vinnarna av alla tidigare matcher i en elimineringsturnering

  synonym:
 • final

2. An examination administered at the end of an academic term

  synonym:
 • final examination
 • ,
 • final exam
 • ,
 • final

2. Ett prov som ges i slutet av en akademisk termin

  synonym:
 • slutprov
 • ,
 • final

adjective

1. Occurring at or forming an end or termination

 • "His concluding words came as a surprise"
 • "The final chapter"
 • "The last days of the dinosaurs"
 • "Terminal leave"
  synonym:
 • concluding
 • ,
 • final
 • ,
 • last
 • ,
 • terminal

1. Inträffar vid eller bildar en ände eller avslutning

 • "Hans avslutande ord kom som en överraskning"
 • "Det sista kapitlet"
 • "Dinosauriernas sista dagar"
 • "Terminalledighet"
  synonym:
 • avslutande
 • ,
 • final
 • ,
 • sista
 • ,
 • terminal

2. Conclusive in a process or progression

 • "The final answer"
 • "A last resort"
 • "The net result"
  synonym:
 • final
 • ,
 • last
 • ,
 • net

2. Avgörande i en process eller progression

 • "Det slutliga svaret"
 • "En sista utväg"
 • "Nettoresultatet"
  synonym:
 • final
 • ,
 • sista
 • ,
 • netto

3. Not to be altered or undone

 • "The judge's decision is final"
 • "The arbiter will have the last say"
  synonym:
 • final
 • ,
 • last

3. Får inte ändras eller ångras

 • "Domarens beslut är slutgiltigt"
 • "Domaren kommer att ha sista ordet"
  synonym:
 • final
 • ,
 • sista

Examples of using

What was the final score in today's game?
Vad blev slutresultatet i dagens match?
Is that your final decision?
R det ditt slutgiltiga beslut?
This is the final lecture of the series.
Detta är seriens sista föreläsning.