Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "filth" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "smuts" till svenska språket

EnglishSwedish

Filth

[Smuts]
/fɪlθ/

noun

1. Any substance considered disgustingly foul or unpleasant

  synonym:
 • filth
 • ,
 • crud
 • ,
 • skank

1. Varje ämne som anses äckligt fult eller obehagligt

  synonym:
 • smuts
 • ,
 • crud
 • ,
 • skank

2. The state of being covered with unclean things

  synonym:
 • dirt
 • ,
 • filth
 • ,
 • grime
 • ,
 • soil
 • ,
 • stain
 • ,
 • grease
 • ,
 • grunge

2. Tillståndet att vara täckt med orena saker

  synonym:
 • smuts
 • ,
 • jord
 • ,
 • fläck
 • ,
 • smörja
 • ,
 • grunge

3. A state characterized by foul or disgusting dirt and refuse

  synonym:
 • filth
 • ,
 • filthiness
 • ,
 • foulness
 • ,
 • nastiness

3. En stat som kännetecknas av ful eller äcklig smuts och avfall

  synonym:
 • smuts
 • ,
 • smutsighet
 • ,
 • vidrighet
 • ,
 • otäckhet

4. An offensive or indecent word or phrase

  synonym:
 • obscenity
 • ,
 • smut
 • ,
 • vulgarism
 • ,
 • filth
 • ,
 • dirty word

4. Ett kränkande eller oanständigt ord eller en fras

  synonym:
 • obscenitet
 • ,
 • smuts
 • ,
 • vulgarism
 • ,
 • smutsigt ord