Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "filler" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "filler" till svenska språket

EnglishSwedish

Filler

[Fyllmedel]
/fɪlər/

noun

1. Used for filling cracks or holes in a surface

  synonym:
 • filler

1. Används för att fylla sprickor eller hål i en yta

  synonym:
 • fyllmedel

2. 100 filler equal 1 forint in hungary

  synonym:
 • filler

2. 100 fyllmedel lika med 1 forint i ungern

  synonym:
 • fyllmedel

3. Copy to fill space between more important articles in the layout of a magazine or newspaper

  synonym:
 • filler

3. Kopiera för att fylla utrymme mellan viktigare artiklar i layouten av en tidning eller tidning

  synonym:
 • fyllmedel

4. Anything added to fill out a whole

 • "Some of the items in the collection are mere makeweights"
  synonym:
 • makeweight
 • ,
 • filler

4. Allt som läggs till för att fylla i en helhet

 • "En del av föremålen i samlingen är bara makeweights"
  synonym:
 • makeweight
 • ,
 • fyllmedel

5. The tobacco used to form the core of a cigar

  synonym:
 • filler

5. Tobaken som användes för att bilda kärnan i en cigarr

  synonym:
 • fyllmedel