Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "filial" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "filial" till svenska språket

EnglishSwedish

Filial

[Filial]
/fɪliəl/

adjective

1. Designating the generation or the sequence of generations following the parental generation

  synonym:
 • filial

1. Betecknar generationen eller sekvensen av generationer som följer föräldragenerationen

  synonym:
 • filial

2. Relating to or characteristic of or befitting an offspring

 • "Filial respect"
  synonym:
 • filial

2. Relaterar till eller kännetecknar eller anstår en avkomma

 • "Filial respekt"
  synonym:
 • filial