Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fig" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fig" till svenska språket

EnglishSwedish

Fig

[Fig]
/fɪg/

noun

1. A diagram or picture illustrating textual material

 • "The area covered can be seen from figure 2"
  synonym:
 • figure
 • ,
 • fig

1. Ett diagram eller en bild som illustrerar textmaterial

 • "Området som täcks kan ses från figur 2"
  synonym:
 • figur
 • ,
 • fig

2. Mediterranean tree widely cultivated for its edible fruit

  synonym:
 • fig
 • ,
 • common fig
 • ,
 • common fig tree
 • ,
 • Ficus carica

2. Medelhavsträd som odlas allmänt för sin ätbara frukt

  synonym:
 • fig
 • ,
 • vanliga fig
 • ,
 • vanligt fikonträd
 • ,
 • Ficus carica

3. A libyan terrorist group organized in 1995 and aligned with al-qaeda

 • Seeks to radicalize the libyan government
 • Attempted to assassinate qaddafi
  synonym:
 • Libyan Islamic Fighting Group
 • ,
 • FIG
 • ,
 • Al-Jama'a al-Islamiyyah al-Muqatilah bi-Libya
 • ,
 • Libyan Fighting Group
 • ,
 • Libyan Islamic Group

3. En libysk terroristgrupp organiserad 1995 och anslöt sig till al-qaida

 • Försöker radikalisera den libyska regeringen
 • Försökte mörda gaddafi
  synonym:
 • Libyan Islamic Fighting Group
 • ,
 • FIG
 • ,
 • Al-Jama'a al-Islamiyyah al-Muqatilah bi-Libyen
 • ,
 • Libyens stridsgrupp
 • ,
 • Libyens islamiska grupp

4. Fleshy sweet pear-shaped yellowish or purple multiple fruit eaten fresh or preserved or dried

  synonym:
 • fig

4. Köttig söt päronformad gulaktig eller lila multipel frukt som äts färsk eller konserverad eller torkad

  synonym:
 • fig

Examples of using

I don't care a fig about it!
Jag bryr mig inte ett fikon om det!