Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fermentation" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "jäsning" till svenska språket

EnglishSwedish

Fermentation

[Jäsning]
/fərmənteʃən/

noun

1. A state of agitation or turbulent change or development

 • "The political ferment produced new leadership"
 • "Social unrest"
  synonym:
 • agitation
 • ,
 • ferment
 • ,
 • fermentation
 • ,
 • tempestuousness
 • ,
 • unrest

1. Ett tillstånd av agitation eller turbulent förändring eller utveckling

 • "Den politiska jäsningen skapade nytt ledarskap"
 • "Social oro"
  synonym:
 • agitation
 • ,
 • jäsning
 • ,
 • stormighet
 • ,
 • oroligheter

2. A process in which an agent causes an organic substance to break down into simpler substances

 • Especially, the anaerobic breakdown of sugar into alcohol
  synonym:
 • zymosis
 • ,
 • zymolysis
 • ,
 • fermentation
 • ,
 • fermenting
 • ,
 • ferment

2. En process där ett medel får ett organiskt ämne att brytas ner till enklare ämnen

 • Speciellt den anaeroba nedbrytningen av socker till alkohol
  synonym:
 • zymos
 • ,
 • zymolys
 • ,
 • jäsning
 • ,
 • jäsande