Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "feminine" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "feminin" till svenska språket

EnglishSwedish

Feminine

[Feminin]
/fɛmənən/

noun

1. A gender that refers chiefly (but not exclusively) to females or to objects classified as female

  synonym:
 • feminine

1. Ett kön som huvudsakligen (men inte uteslutande) avser kvinnor eller föremål som klassificeras som kvinnor

  synonym:
 • feminin

adjective

1. Associated with women and not with men

 • "Feminine intuition"
  synonym:
 • feminine

1. Förknippas med kvinnor och inte med män

 • "Kvinnlig intuition"
  synonym:
 • feminin

2. Of grammatical gender

  synonym:
 • feminine

2. Av grammatiskt kön

  synonym:
 • feminin

3. Befitting or characteristic of a woman especially a mature woman

 • "Womanly virtues of gentleness and compassion"
  synonym:
 • womanly
 • ,
 • feminine

3. Passande eller karakteristisk för en kvinna, särskilt en mogen kvinna

 • "Kvinnliga dygder av mildhet och medkänsla"
  synonym:
 • kvinnlig
 • ,
 • feminin

4. (music or poetry) ending on an unaccented beat or syllable

 • "A feminine ending"
  synonym:
 • feminine

4. (musik eller poesi) som slutar på ett oaccentuerat slag eller stavelse

 • "Ett feminint slut"
  synonym:
 • feminin