Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fellow" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fellow" till svenska språket

EnglishSwedish

Fellow

[Fellow]
/fɛloʊ/

noun

1. A boy or man

 • "That chap is your host"
 • "There's a fellow at the door"
 • "He's a likable cuss"
 • "He's a good bloke"
  synonym:
 • chap
 • ,
 • fellow
 • ,
 • feller
 • ,
 • fella
 • ,
 • lad
 • ,
 • gent
 • ,
 • blighter
 • ,
 • cuss
 • ,
 • bloke

1. En pojke eller man

 • "Den där killen är din värd"
 • "Det är en karl vid dörren"
 • "Han är en sympatisk skitsnack"
 • "Han är en bra kille"
  synonym:
 • kap
 • ,
 • medmänniska
 • ,
 • fällare
 • ,
 • kille
 • ,
 • pojke
 • ,
 • gent
 • ,
 • blighter
 • ,
 • cuss

2. A friend who is frequently in the company of another

 • "Drinking companions"
 • "Comrades in arms"
  synonym:
 • companion
 • ,
 • comrade
 • ,
 • fellow
 • ,
 • familiar
 • ,
 • associate

2. En vän som ofta är i sällskap med en annan

 • "Drickskamrater"
 • "Kamrater i vapen"
  synonym:
 • följeslagare
 • ,
 • kamrat
 • ,
 • medmänniska
 • ,
 • bekant
 • ,
 • associerad

3. A person who is member of one's class or profession

 • "The surgeon consulted his colleagues"
 • "He sent e-mail to his fellow hackers"
  synonym:
 • colleague
 • ,
 • confrere
 • ,
 • fellow

3. En person som är medlem i ens klass eller yrke

 • "Kirurgen rådfrågade sina kollegor"
 • "Han skickade e-post till sina andra hackare"
  synonym:
 • kollega
 • ,
 • förvirra
 • ,
 • medmänniska

4. One of a pair

 • "He lost the mate to his shoe"
 • "One eye was blue but its fellow was brown"
  synonym:
 • mate
 • ,
 • fellow

4. En av ett par

 • "Han tappade kompisen till sin sko"
 • "Ett öga var blått men dess medmänniska var brun"
  synonym:
 • kompis
 • ,
 • medmänniska

5. A member of a learned society

 • "He was elected a fellow of the american physiological association"
  synonym:
 • fellow

5. En medlem av ett lärt samhälle

 • "Han valdes till fellow i american physiological association"
  synonym:
 • medmänniska

6. An informal form of address for a man

 • "Say, fellow, what are you doing?"
 • "Hey buster, what's up?"
  synonym:
 • fellow
 • ,
 • dude
 • ,
 • buster

6. En informell tilltalsform för en man

 • "Säg, kille, vad gör du?"
 • "Hej buster, vad händer?"
  synonym:
 • medmänniska
 • ,
 • snubbe
 • ,
 • buster

7. A man who is the lover of a girl or young woman

 • "If i'd known he was her boyfriend i wouldn't have asked"
  synonym:
 • boyfriend
 • ,
 • fellow
 • ,
 • beau
 • ,
 • swain
 • ,
 • young man

7. En man som är älskare av en flicka eller ung kvinna

 • "Om jag hade vetat att han var hennes pojkvän skulle jag inte ha frågat"
  synonym:
 • pojkvän
 • ,
 • medmänniska
 • ,
 • beau
 • ,
 • swain
 • ,
 • ung man

Examples of using

You can fellow me.
Du kan göra mig med.
Don't fellow me.
Gör mig inte med.
I remember one fellow in particular.
Jag minns särskilt en karl.