Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "feeding" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "matning" till svenska språket

EnglishSwedish

Feeding

[Utfodring]
/fidɪŋ/

noun

1. The act of consuming food

  synonym:
 • eating
 • ,
 • feeding

1. Handlingen att konsumera mat

  synonym:
 • äta
 • ,
 • utfodring

2. The act of supplying food and nourishment

  synonym:
 • feeding
 • ,
 • alimentation

2. Handlingen att tillhandahålla mat och näring

  synonym:
 • utfodring
 • ,
 • mat

Examples of using

I enjoy feeding the pigeons.
Jag tycker om att mata duvorna.
There is no result for this search (yet) but you can help us feeding the corpus with new vocabulary!
Det finns inget resultat för denna sökning (ännu) men du kan hjälpa oss att mata korpusen med nytt ordförråd!
Have you ever tried feeding your dog peanut butter?
Har du någonsin provat att mata din hund med jordnötssmör?