Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fee" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "avgift" till svenska språket

EnglishSwedish

Fee

[Avgift]
/fi/

noun

1. A fixed charge for a privilege or for professional services

  synonym:
 • fee

1. En fast avgift för ett privilegium eller för professionella tjänster

  synonym:
 • avgift

2. An interest in land capable of being inherited

  synonym:
 • fee

2. Ett intresse av mark som kan ärvas

  synonym:
 • avgift

verb

1. Give a tip or gratuity to in return for a service, beyond the compensation agreed on

 • "Remember to tip the waiter"
 • "Fee the steward"
  synonym:
 • tip
 • ,
 • fee
 • ,
 • bung

1. Ge dricks eller dricks till mot en tjänst, utöver den ersättning som överenskommits

 • "Kom ihåg att tipsa servitören"
 • "Avgift förvaltaren"
  synonym:
 • tips
 • ,
 • avgift
 • ,
 • propp

Examples of using

How much is the entrance fee?
Hur mycket är entréavgiften?
There is no admission fee for children under five.
Det finns ingen inträdesavgift för barn under fem år.
Each member has to pay a membership fee.
Varje medlem måste betala en medlemsavgift.