Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "feast" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fest" till svenska språket

EnglishSwedish

Feast

[Fest]
/fist/

noun

1. A ceremonial dinner party for many people

  synonym:
 • banquet
 • ,
 • feast

1. En ceremoniell middagsbjudning för många människor

  synonym:
 • bankett
 • ,
 • fest

2. Something experienced with great delight

 • "A feast for the eyes"
  synonym:
 • feast

2. Något upplevt med stor förtjusning

 • "En fröjd för ögonen"
  synonym:
 • fest

3. A meal that is well prepared and greatly enjoyed

 • "A banquet for the graduating seniors"
 • "The thanksgiving feast"
 • "They put out quite a spread"
  synonym:
 • banquet
 • ,
 • feast
 • ,
 • spread

3. En måltid som är väl förberedd och mycket avnjuts

 • "En bankett för avgångseniorerna"
 • "Tacksägelsefesten"
 • "De gav ut en hel del spridning"
  synonym:
 • bankett
 • ,
 • fest
 • ,
 • sprida

4. An elaborate party (often outdoors)

  synonym:
 • fete
 • ,
 • feast
 • ,
 • fiesta

4. En genomarbetad fest (ofta utomhus)

  synonym:
 • feste
 • ,
 • fest
 • ,
 • fiesta

verb

1. Partake in a feast or banquet

  synonym:
 • feast
 • ,
 • banquet
 • ,
 • junket

1. Delta i en fest eller bankett

  synonym:
 • fest
 • ,
 • bankett
 • ,
 • junket

2. Provide a feast or banquet for

  synonym:
 • feast
 • ,
 • banquet
 • ,
 • junket

2. Ge en fest eller bankett för

  synonym:
 • fest
 • ,
 • bankett
 • ,
 • junket

3. Gratify

 • "Feed one's eyes on a gorgeous view"
  synonym:
 • feed
 • ,
 • feast

3. Tillfredsställa

 • "Mata ögonen på en underbar utsikt"
  synonym:
 • foder
 • ,
 • fest